WBSO subsidie

De Wet Bevordering Speur- en Ontwikkelingswerk (WBSO) speelt een cruciale rol in het stimuleren van innovatie en technologische ontwikkeling in Nederlandse ondernemingen.

Met de WBSO-subsidieregeling kunnen bedrijven de kosten van onderzoek en ontwikkeling (R&D) verlagen, wat hen in staat stelt te investeren in de ontwikkeling van nieuwe technologieën, producten, processen of programmatuur. Hierdoor kunnen ze competitiever worden, nieuwe markten betreden en bijdragen aan de economische groei van het land. In dit artikel gaan we dieper in op de voordelen en toepassingen voor de WBSO -subsidie en maken we een uitgebreide voorbeeldberekening waarin we laten zien wat het voordeel is voor ondernemers.

 

Toepassingen WBSO-Subsidie

De WBSO-subsidie kan op verschillende manieren worden toegepast en ondersteunt een breed scala aan projecten en sectoren. Enkele toepassingen van de WBSO-subsidie zijn:

Technische innovatie:

De subsidie kan worden gebruikt om nieuwe technologieën, producten of processen te ontwikkelen. Het kan bijvoorbeeld worden ingezet voor softwareontwikkeling, productontwerp, prototyping of het testen van nieuwe materialen.

Onderzoek naar duurzame oplossingen:

Bedrijven die zich bezighouden met onderzoek naar duurzame energiebronnen, milieuvriendelijke technologieën of CO2-reductie kunnen gebruikmaken van de WBSO-subsidie om hun projecten te ondersteunen.

Verbetering van bestaande producten:

Als een bedrijf bezig is met het verbeteren van bestaande producten of processen door middel van technologische vernieuwing, kan de WBSO-subsidie worden aangevraagd om de kosten van R&D te verlagen.

ICT en softwareontwikkeling:

Bedrijven die actief zijn in de ICT-sector, zoals softwareontwikkeling , kunnen de WBSO-subsidie aanvragen om de kosten van innovatieve projecten te verlagen.

High-tech industrie:

Innovatieve bedrijven in de high-tech industrie kunnen de WBSO-subsidie gebruiken om de ontwikkeling van geavanceerde technologieën te stimuleren.

Creatieve industrie:

Ook bedrijven in de creatieve sector, zoals game-ontwikkelaars of multimedia-ondernemingen, kunnen in sommige gevallen gebruikmaken van de WBSO-subsidie als hun projecten aan de voorwaarden voldoen


Aanvragen van de WBSO Subsidie

Het aanvragen van de WBSO-subsidie vereist een goed onderbouwd projectplan met een duidelijke probleemomschrijving en beschrijving van technische risico's. Specificeer de technische uitdagingen en doelstellingen van het project om de kans op goedkeuring te vergroten.

Voordelen van de WBSO Subsidie

De WBSO-subsidie dekt een deel van de loonkosten van medewerkers die betrokken zijn bij R&D-projecten, waaronder software ontwikkeling. Starters kunnen profiteren van een verhoogd tarief. Bovendien biedt de WBSO-subsidie toegang tot de innovatiebox, wat leidt tot een lagere vennootschapsbelasting voor innovatieve resultaten.

Voorbeeldberekening van het voordeel voor ondernemers bij de WBSO Subsidie

Stel dat een softwareontwikkelingsbedrijf een R&D-project heeft waarin het werkt aan de ontwikkeling van een innovatieve AI-gebaseerde toepassing platform dat kan worden gebruikt in verschillende industrieën. Het bedrijf wil graag gebruik maken van de WBSO-subsidie om de loonkosten voor dit project te verlagen en zo meer financiële ruimte te creëren voor het aantrekken van extra softwareontwikkelaars.

Het R&D-project heeft een team van vijf softwareontwikkelaars die zich volledig richten op het ontwikkelen van de AI-toepassing. Het project duurt in totaal 12 maanden, waarbij elk teamlid gemiddeld 30 uur per week aan het project werkt. Het geldende tarief voor loonkosten bedraagt €35 per uur.

Om de hoogte van de WBSO-subsidie te berekenen, moet het bedrijf het aantal subsidiabele uren bepalen. Dit wordt gedaan door het aantal gewerkte uren per project te vermenigvuldigen met het tarief voor loonkosten en een vermenigvuldigingsfactor. Voor de WBSO-subsidie wordt doorgaans een vast percentage van de loonkosten als vermenigvuldigingsfactor gebruikt. Voor starters geldt meestal een verhoogde vermenigvuldigingsfactor.

In dit voorbeeld gaan we uit van een vermenigvuldigingsfactor van 32% voor niet-starters en 40% voor starters. We vereenvoudigde berekening berekenen het voordeel voor beide situaties indicatief:

Voor niet-starters:

Aantal subsidiabele uren per project per teamlid: 30 uur/week x 52 weken = 1560 uur
Totale subsidiabele uren voor het hele team: 1560 uur/teamlid x 5 teamleden = 7800 uur
Subsidiabele loonkosten: 7800 uur x €35/uur = €273.000
WBSO-subsidie (32% van subsidiabele loonkosten): 0,32 x €273.000 = €87.360

Voor starters:

WBSO-subsidie (40% van subsidiabele loonkosten): 0,40 x €273.000 = €109.200
Zoals te zien is in dit voorbeeld, kan een softwareontwikkelingsbedrijf dat gebruik maakt van de WBSO-subsidie aanzienlijke voordelen behalen. Voor niet-starters kan het bedrijf een WBSO-subsidie van €87.360 ontvangen, terwijl starters zelfs tot €109.200 aan subsidie kunnen ontvangen voor dit specifieke project. Zoals gezegd is de berekening enigszins vereenvoudigd. In de praktijk komt er nog een extra aftrek voor R&D bij. Dit kan een forfaitaire aftrek zijn, maar ook gebaseerd op de werkelijk kosten en uitgaven die naast het aantal bestede uren betrekking hebben op het project. Je kan hierbij bijvoorbeeld denken aan specifieke hardware uitsluitend ten behoeve van het WBSO project.


WBSO-subsidie maakt aanzienlijk verschil

Het verkrijgen van dergelijke subsidiebedragen kan een aanzienlijk verschil maken voor een bedrijf. Het stelt hen in staat om extra financiering te verkrijgen voor verdere R&D-inspanningen, de ontwikkeling van nieuwe producten of diensten te versnellen, en hun positie in de markt te versterken. Het stimuleren van innovatie door middel van de WBSO-subsidie draagt bij aan de groei en concurrentiekracht van Nederlandse bedrijven en de economie als geheel. Niet te vergeten dat toekenning van de WBSO ook toegang geeft tot innovatiebox, waarmee de onderneming ook de vennootschapsbelasting kan verlagen.

 

 

Hulp bij WBSO-subsidie

Demiro is gespecialiseerd in het aanvragen van de WBSO Subsidie voor met name bedrijven die software ontwikkelen. Demiro helpt ICT bedrijven bij het zo optimaal mogelijk resultaat.

De WBSO-subsidie is van grote waarde voor software ontwikkeling in Nederlandse bedrijven. Het stimuleert innovatie en technologische vooruitgang, waardoor Nederlandse ondernemingen concurrerend blijven op de internationale markt. Door de WBSO-subsidie te benutten, kunnen bedrijven hun R&D-projecten versnellen, baanbrekende software ontwikkelen en bijdragen aan een duurzame toekomst. Het is een waardevol instrument om de Nederlandse technologie- en softwaresector te versterken en te laten floreren in een steeds veranderende en concurrerende wereld.