WBSO voor software ontwikkeling

Je bent een software ontwikkelaar en je wilt weten hoe je een softwareproject als WBSO project wilt aanvragen. Waar moet het dan aan voldoen? En wat zijn de meest gemaakte fouten?

 

Criteria WBSO voor softwareproject

Als softwareontwikkelaar die een softwareproject als WBSO-project wil aanvragen, zijn er enkele belangrijke criteria waaraan het project moet voldoen om in aanmerking te komen voor de WBSO-subsidie. Hier zijn de belangrijkste vereisten en veel voorkomende fouten om rekening mee te houden:

Vereisten voor een WBSO-softwareproject

Er zijn een aantal vereisten om in aanmerking te komen voor WBSO als softwareproject:

  • Technisch Nieuw: Het softwareproject moet technisch nieuw zijn voor jouw bedrijf. Dit betekent dat het moet gaan om speur- en ontwikkelingswerk (S&O) dat nog niet eerder door jouw onderneming is uitgevoerd. Het softwareproject moet onzekerheden bevatten die je moet oplossen tijdens het onderzoek of de ontwikkeling. Het beschrijven van deze onzekerheden of technische risico’s voor het softwareproject is cruciaal voor de WBSO-subsidie.
  • Onderbouwing van de Innovatie: Je moet duidelijk aangeven hoe het softwareproject bijdraagt aan technische innovatie en hoe het een verbetering of vernieuwing is ten opzichte van bestaande technologieën, producten, processen of programmatuur.
  • Planning. Een realistische planning van het softwareproject is belangrijk om te laten zien hoe je de technologische doelen binnen de WBSO-projectperiode wilt bereiken.

Meest gemaakte fouten bij het aanvragen van een WBSO-softwareproject:

Onvoldoende Technische Uitdaging:
Als het softwareproject onvoldoende technische uitdaging bevat, kan dit leiden tot afwijzing van de WBSO-subsidieaanvraag. Het is essentieel om duidelijk aan te tonen welke technische obstakels je wilt overwinnen. Je moet aangeven wat je oplossingsrichting is. Uiteraard kan je gedurende het softwareproject ontdekken dat het allemaal anders moet.

Onvoldoende Onderbouwing van Innovatie:
Een ander veel voorkomende fout is het gebrek aan een sterke onderbouwing van de innovatie van het softwareproject. Het is belangrijk om aan te tonen hoe jouw project een significante verbetering of vernieuwing is binnen jouw bedrijf.

Onvoldoende Duidelijke Probleemomschrijving:
Als de probleemomschrijving van het softwareproject niet helder en specifiek genoeg is, kan dit leiden tot verwarring bij de beoordeling van de WBSO-aanvraag.

Ontbreken van Onderbouwde Planning:
Zorg dat het softwareproject qua omvang in lijn is met het aantal aangevraagde uren. Een onrealistische planning kan een negatieve invloed hebben op de beoordeling van de aanvraag.

R&D aandacht:
Een veelgemaakte fout is dat er onvoldoende aandacht is op R&D: Als het softwareproject voornamelijk gericht is op reguliere werkzaamheden en niet op speur- en ontwikkelingswerk, is het mogelijk niet in aanmerking te komen voor de WBSO-subsidie.

Urenregistratie:
Na de toekenning is het belangrijk dat er een duidelijke project- en urenregistratie wordt bijgehouden. Een nauwkeurige registratie is van essentieel belang om de gerealiseerde R&D-uren te kunnen verantwoorden. Zorg ervoor dat er een duidelijke relatie is met de aard en voortgang van de werkzaamheden en bijgehouden uren.


 

WBSO voor software ontwikkeling aanvragen

Als softwareontwikkelaar is het belangrijk om goed voorbereid te zijn bij het aanvragen van een WBSO-project. Zorg ervoor dat jouw project voldoet aan de vereisten en dat je de aanvraag duidelijk en overtuigend onderbouwd met voldoende programmeertechnische knelpunten of programmeertechnische problemen. Vermijd veelvoorkomende fouten, zoals het ontbreken van deze technische uitdagingen, een zwakke onderbouwing van innovatie en een onrealistische planning. Met een zorgvuldig en goed onderbouwd projectplan vergroot je de kans op een succesvolle WBSO-subsidieaanvraag, waardoor je de nodige financiële ondersteuning kunt ontvangen voor jouw innovatieve softwareontwikkelingsproject. Vraag Demiro om je te helpen bij de aanvraag en de begeleiding van de projecten bij de communicatie met RVO.