WBSO aanvraag 2024

Het doen van een WBSO aanvraag voor 2024 kan al vanaf eind oktober 2023, maar moet uiterlijk 20 december zijn ingediend.

Voor een eenmanszaak kan zelfs op 31 december nog een aanvraag voor het volgende jaar worden ingediend. Het WBSO project gaat dan in vanaf 1 januari. Het kan zijn dat op de uiterste indiendatum de aanvraag nog niet compleet kan worden ingediend. Dat is geen probleem. Met een zogenaamd vormvrij verzoek kan eventueel later de WBSO aanvraag 2024 alsnog compleet worden ingediend. Meestal is de periode dat de aanvraag compleet na een vormvrij verzoek moet worden ingediend, ongeveer 14 dagen.

 

Stappenplan WBSO aanvraag

Het WBSO aanvraagproces 2024 met hulp van een intermediair gaat als volgt in zijn werk. Er is een project dat voldoende kwalificeert voor een S&O-aanvraag. Dit betekent dat er voldoende technische problemen zijn die niet eenvoudig met standaardoplossingen kunnen worden opgelost. Er is een duidelijk technisch risico aanwezig en - in geval van een software WBSO - aanvraag programmeertechnische problemen die niet met standaardprogrammatuur kunnen worden opgelost. Het project bevat voldoende elementen in de zin van “zoeken en bewijzen” om zodoende tot een prototype te komen.

WBSO-aanvraag completeren

Samen met de intermediair wordt de projectomschrijving geschreven. Demiro zorgt dat WBSO aanvraag compleet is en geschikt om in te dienen. Demiro houdt ook scherp eventuele deadlines in de gaten. Een intermediair kan alleen een aanvraag voor een andere bedrijf doen als de intermediair is gemachtigd. We maken hiervoor gebruik van eherkenning niveau 3 in combinatie met een ketenmachtiging. Demiro dient de aanvraag in en controleert de bevestiging. RVO zal zich nu over de WBSO aanvraag 2024 buigen en meestal gaan er enkele weken (maximaal 3 maanden) voorbij voordat de aanvraag wordt behandeld. De afhandeling vindt grotendeels digitaal plaats.

Elke maand 1 WBSO-aanvraag mogelijk

In principe kan je iedere maand een WBSO aanvraag 2024 indienen. Deze gaat dan in op de 1e van de volgende maand. Een zzp'er kan in principe onbeperkt aantal aanvragen indienen per jaar. Als je voor het lopende jaar nog wil indienen, dan moet dat voor of op 30 september gebeuren. Als BV kan je maximaal vier aanvragen in een kalenderjaar indienen en deze mogen elkaar overlappen. De einddatum van een WBSO aanvraag is altijd 31 december. Duurt een project langer dan het kalenderjaar, dan moet u het project ieder kalenderjaar opnieuw indienen.