WBSO “subsidie”.

Wij maken er een sport van ons stevig in de materie van de klant te verdiepen.

Het aanvragen van een WBSO “subsidie”, doen wij altijd met vele plezier. Wij maken er een sport van ons stevig in de materie van de klant te verdiepen. Immers technici begrijpen elkaar met een half woord. Wij vinden het dus belangrijk om met kennis van zaken aan tafel te zitten. Elk subsidieadviesbureau heeft het over het ontzorgen van de klant, door specifieke subsidiewerkzaamheden uit handen te namen. Dat is uiteraard logisch, maar is het ook genoeg? Wij vinden van niet.

Een technisch sparringpartner met oog voor business is toch met je het liefst aan tafel zit. Strikt genomen is voor een goede WBSO aanvraag geen business sense noodzakelijk immers het op te leveren prototype mag geen commerciële gebruikswaarden hebben. Toch is naar een verkoopbaar product werken best handig als je wilt dat je bedrijf over een paar jaar nog bestaat.

De WBSO “draait” op technische knelpunten en technische nieuwe principes.

De WBSO “draait” op technische knelpunten en technische nieuwe principes. Soms is het klip en klaar wat het technisch probleem is en wat de technische risico’s in het project zijn. Soms is het niet zo duidelijk. Dit kan verschillende redenen hebben vaak is het timing de ondernemer heeft nog niet duidelijk wat hij of zij tegen gaat komen. Hoe kom je dan toch tot een goede aanvraag bij voorkeur zonder aanvullende vragen?

Een product of dienst komt tot stand door functionele eisen te formuleren. De verleiding is dan om voor een WBSO aanvraag functionele problemen te benoemen dit is helaas niet genoeg. Stel jezelf de vragen wat zit er achter het functionele probleem, wat is de oorzaak? Waar denk je tegen aan te lopen? Als het om programmatuur ontwikkelingen gaat kan je denken in modules, functies of classes? Stel dan de vraag: Kunnen wij dit maken en waarmee? Zeker voor het ontwikkelen van programmatuur zijn er veel (deel)-oplossingen beschikbaar in de form van krachtige tools geleverd door derden of Open Source producten. De vraag die dan wordt gesteld is wat doe je zelf nog naast het aan elkaar plakken van de componenten. Nu wil ik zeker niet onderschatten dat het niet zo maar allemaal vlekkeloos werkend te krijgen is. Maar is het S&O? Juist hier kan een technisch knelpunt mogelijk worden gevonden. Het is dan zaak dit kort en bondig te beschrijven, net als de mogelijke oplossingsrichting. Als dit allemaal gelukt is, grote kans dat de aanvraag zonder verder vragen wordt goedgekeurd.

Stel jezelf de vragen wat zit er achter het functionele probleem, wat is de oorzaak? Waar denk je tegen aan te lopen?

Enige spannende weken meestal maanden volgen en dan daar is die… de vragenbrief, dat valt tegen. Extra werk dus. Een vragenbrief betekent niet altijd “slecht weer opkomst”. Immers er zijn inmiddels een aantal weken zo niet maanden verstreken sinds de oorspronkelijk aanvraag is ingediend en mogelijk zijn daardoor ook de technische knelpunten een stuk helderder en beter te beschrijven. Kortom het beantwoorden van de aanvullende vragen maakt de aanvraag alleen maar beter.

Uiteindelijk de goedkeuring is binnen. Nu is het zaak een goede projectadministratie bij te houden. Dit hoeft niet heel veel werk te zijn het is een kwestie van opzetten en bijhouden. Zorg dat de relatie tussen uren en verrichtte werkzaamheden duidelijk is. Belangrijk is tot slot eind van het jaar (begin van het nieuwe jaar) melden van de geregistreerde uren en eventueel ook gelijk de BSNs van de S&O medewerkers. Afhankelijk van het aantal gemaakte uren en de gebruikte afdrachtvermindering moet er een en ander verrekend worden. Klaar voor het nieuwe jaar!

Tot slot als je denkt interessant verhaal, maar komt mijn bedrijf ook in aanmerking en wat levert het op. Neem anders contact op dan onderzoeken we samen wat de mogelijkheden zijn.

If there is no struggle, there is no progress.

Frederick Douglass

 Terug